LuigyKent.Org

xNu ai activitatea necesara pentru a utiliza acest serviciu, te rugam sa revi!

*Prim



sus

"A admira un ganditor nu inseamna a-i accepta si ideile ca atare." Lucian Blaga